سیستم هوشمند پارکینگ

با افزایش تولید خودرو و جمعیت جهان ، فضا و امکانات پارکینگ ها، بیشتر و بیشتر از قبل مورد نیاز است. سیستم پارکینگ هوشمند در راستای کمک به رانندگان برای پیدا کردن پارکینگ خالی در یک زمان کوتاه تر تولید شده است .

هدف اصلی تولید این سیستم ، شناسایی و رفع مهمترین مشکل پارکینگ های سرپوشیده که همان پیدا کردن یک فضای خالی است می باشد. این سیستم زمان جستجو برای یافتن فضای خالی مناسب برای پارک کردن که امروزه بزرگترین معضل پارکینگ های مجتمع های کوچک و بزرگ تجاری می باشد را کاهش می دهد. این امر باعث کاهش تولید گازهای گلخانه ای در فضای سرپوشیده پارکینگ، باعث کاهش مصرف سوخت و انرژی و در نهایت رضایتمندی مراجعین خواهد شد.

سیستم کنترل و هدایت پارکینگ

چراغهای نشانگر فضاهای مختلف پارکینگ
تابلو هدایتگر به سمت فضاهای خالی پارکینگ
صفحه نمایشگر فضاهای پارکینگ های موجود
تشخیص فضای خالی پارکینگ

ابتدا به بررسی لزوم راه اندازی سیستم کنترل و هدایت پارکینگ می پردازیم و نیازی که به راه اندازی این سیستم احساس می شود را بیان خواهیم کرد.

مشکلات رایج در سیستم های کنترل پارکینگ سنتی که امروزه مشهود است عبارتند از :

 • مدیران پارکینگ ها اطلاعات دقیقی از تعداد فضاهای پارک خالی ندارند و معمولاٌ به چک کردن ساده بسنده می کنند.
 • ماشینی که وارد پارکینگ می شود تنها به فضاهای خالی در اطراف ورودی پارکینگ بسنده می کند و این باعث راه بندان می شود.
 • از آنجاییکه در پارکینگ افرادی باید فضاهای خالی را چک کنند و همچنین ماشین های جدید را به سمت فضاهای خالی هدایت کنند بنابراین باعث افزایش هزینه خواهد شد.
 • مدیر پارکینگ برآوردی از فضاهای خالی در ساعات مختلف ندارد و این باعث می شود در بهینه جا دادن ماشین ها خوب عمل نکند.

در این سیستم در هر فضا یک سنسور التراسونیک نصب می شود و اطلاعات پردازش شده روی نمایشگر نشان داده می شود و با توجه به این نمایشگر ها کاربر می تواند فضای خالی در پارکینگ را شناسایی کند.
در این سیستم در هر فضای پارک روی سقف یک سنسور التراسونیک نصب می شود و اطلاعات سنسورها در تجهیزی به نام کنترلر ذخیره می شود و این کنترلر ها دیتاهای ورودی را با توجه به قوانین خاصی تغییر داده و دیتاهای جدید را به کنترلر مرکزی ارسال می کند و کنترلر مرکزی دیتاها را پردازش کرده و فرمانهای مناسب را به نمایشگرها ارسال می کند. این نمایشگرها ماشین های ورودی را به سمت فضاهای خالی هدایت می کنند. در این سیستم تمامی دیتاها در یک کامپیوتر به عنوان سرور ذخیره خواهد شد و نرم افزار کنترلی مناسبی در اتاق کنترل نصب خواهد شد که اطلاعات را از سرور استخراج می کند و نمایش می دهد.

ویژگی های سیستم هدایت پارکینگ

 • موجب صرفه جویی در زمان و انرژی مشتری و مدیریت خواهد شد.
 • راننده / مشتری را به طور مستقیم و به سرعت به اولین فضای در دسترس هدایت خواهد کرد.
 • موجب کاهش ازدحام در فضای پارکینگ خواهد شد.
 • با کاهش زمان گردش اتومبیل ها در فضای پارکینگ موجب کاهش آلودگی خواهد شد.
 • به طور بالقوه استرس وضعیت کلی را به حداقل می رساند.
 • به برنامه ریزی برای ساعت های شلوغی بسیار کمک خواهد نمود.
 • موجب کاهش هزینه مدیریت خواهد شد.

خصوصیات نرم افزار

 • ارتباط نرم افزار با سنسور های ultrasonic و چراغ های LED indicator بالای هر جای پارک
 • نمایش گرافیکی فضاهای خالی/پر ، تابلوهای نمایشگر ظرفیت ناحیه ای و … برای طبقات مختلف به صورت کاربر پسند
 • ارائه آمار مدیریتی از ظرفیت طبقات، فضاهای رزرو شده، ظرفیت کل پارکینگ و ارائه نمودارهای مختلف
 • شمارش تعداد جاهای خالی در پارکینگ
 • رزرو هر جای پارک از طریق نرم افزار
 • ارتباط نرم افزار با سنسور ارتفاع سنج ورودی
 • اعلام ظرفیت طبقات بر روی نمایشگر LED برای ورودی پارکینگ و ورودی هر طبقه و ورودی هر ناحیه
 • نصب و نمایش نرم افزار بر روی ۱۰ کاربر همزمان
 • اتصال و یا کنترل سیتم تهویه در پارکینگ
 • اتصال به سیستم اعلام حریق
 • برقراری ارتباط با دوربین های تحت IP نصب شده در سطح پارکینگ